Kläder till tidigt födda

De flesta bunkrar upp med massor av barnkläder innan de ska få barn som de ska ha när barnet är fött. Men när man får barn för tidigt passar oftast inte kläderna och det kan vara svårt att hitta kläder som faktiskt gör det. Turligt nog finns folk som syr kläder till nyblivna föräldrar.

1792413-heart-around-newborn-feet

Det finns en mängd olika saker som kan hända när en kvinna är gravid och ska föda barn. Det kan visa sig vara tvillingar, kvinnan kan behöva förlösa med kejsarsnitt och barnet kan vara för tidigt fött. När barnet är för tidigt fött är det oftast ganska mycket mindre än ett barn som fått växa till sig i magen och det behöver därför ha mindre kläder. Faktiskt så finns det inte så många små plagg att tillgå i butikerna och föräldrar med för tidigt födda barn kan behöva beställa specialsydda kläder.

Syr kläder till små barn

På Lokaltidningens hemsida kan man läsa om en kvinna som arbetar just med att göra kläder till för tidigt födda barn. Hon fick nämligen själv barn som var födda för tidigt och visste inte riktigt hur hon skulle göra. Nu vill hon alltså hjälpa föräldrar som hamnat i samma situation som henne. Flera timmar i veckan ägnar hon åt att sy kläder som hon sedan skänker till de speciella avdelningarna för de tidigt födda barnen i Malmö och Lund. Hon poängterar att många föräldrar faktiskt behöver den här hjälpen eftersom det är vanligt att vara lite i chocktillstånd och inte kunna hantera situationen.

Finns en Facebook-grupp

Kvinnan som syr kläder arbetar inte bara med att sy utan hon är även inlämningsansvarig på sjukhusen och tar emot kläder som är skickade från olika håll i Sverige. Hon har en Facebook-grupp med över 1 800 medlemmar som gärna skickar överblivna och nysydda små kläder. Medlemmarna hjälps åt mycket och skickar allt från sytips till trådar till varandra.