Farliga barnkläder

De flesta förknippar nog barnkläder med glada, starka färger, och med tryck och broderier föreställande figurer som Musse Pigg, Hello Kitty och andra karaktärer som är populära bland barn. Men barnkläder kan vara farliga, och man bör som förälder se upp lite när man handlar.

Riskerna handlar framför allt om snoddar och fast huvor, som kan fastna i grenar eller i lekredskap. Flera olyckor har inträffat, där just detta har hänt. Konsumentverket har därför gått ut med en påminnelse till företagen i barnklädesbranschen.

För tio år sedan tecknade Konsumentverket en överenskommelse med de stora aktörerna i klädbranschen som säljer barnkläder. Enligt denna skulle barnkläder med snoddar och dragband kring huvan eller halsen, och alla huvor skulle vara löstagbara. Denna överenskommelse sades upp 2008, eftersom det då fanns en europeisk standard i frågan på plats. Överenskommelsen på europeisk nivå reglerar dock inte löstagbara huvor.

De mindre aktörerna

Det har visat sig att det endast är de stora företagen som har kännedom om den europeiska standarden. Enligt en rapport från Konsumentverket var många små och medelstora företag i barnklädesbranschen inte insatta i frågan. Konsumentverket har informerat företagen om vilka överenskommelser som finns, och också slutit en ny branschöverenskommelse rörande huvor. Från och med slutet av året ska dessa vara löstagbara, eller konstruerade så att de öppnar sig om barnet fastnar i exempelvis en gren eller en del av en klätterställning.

Detta bör naturligtvis inte bli ett skäl för att helt avstå från att köpa barnkläder från mindre märken. Det finns många fina och roliga kläder, med innovativa lösningar och tillverkade i sköna och skonsamma material, inom detta segment. Men man bör granska plagget extra noga, för att förvissa sig om att det inte finns några detaljer som kan vara farliga. Ställ gärna frågor direkt till designern också, om det finns möjlighet. Det bästa sättet att åstadkomma förändring är att visa sitt intresse som konsument.