Hemförsäkringen – den viktigaste försäkringen

Om du bara ska ha en försäkring, och många har inte fler än så, är det en hemförsäkring du ska satsa på. Olika hemförsäkringar ger dig olika grader av skydd, men fungerar så gott som alltid som en slags allt-i-allo försäkring. Nu finns det dessutom en ny form av hemförsäkringar som går att anpassa till dina förutsättningar.

Tidigare var risken stor att du blev dubbelförsäkrad om det var så att du av en eller annan anledning hade försäkringar utöver hemförsäkringen. Så måste det alltså inte längre vara. Särskilt viktigt är det att du skaffar en bra hemförsäkring om du har barn. Barn är, för det mesta, älskvärda små varelser – men de kan också vara oaktsamma. I värsta fall är olyckan framme och i det läget kan det vara avgörande för din privatekonomi om du har hemförsäkring eller inte.

Flexibla försäkringar

Med exempelvis en hemförsäkring för bostadsrätt från Gofido kan du anpassa villkoren och premien baserat på dina livsomständigheter. Hemförsäkringar har visserligen gått att anpassa i någon mån även tidigare, det nya här är att flexibiliteten är mycket större. Det är också mycket enklare att uppdatera försäkringen när dina livsförutsättningar förändras. Kanske får du ännu ett barn, eller så handlar det om någonting mer trivialt som att du köper en TV. Nästan alla förändringar av det slaget innebär att förutsättningarna för din hemförsäkring förändras. Du kan med andra ord välja vad du vill försäkra och inte. Om du till exempel tycker om att resa kan du välja att låta en reseförsäkring ingå, vilket är ett bra skydd mot oförutsedda händelser i samband med resor. Men om du nästan aldrig reser är det ju onödigt att betala för en hemförsäkring där reseskyddet inte går att välja bort. Men det viktigaste skälet till att ha en hemförsäkring är förstås att det är en stor risk att inte ha det. Särskilt i de fall du har såpass stor otur att något riktigt allvarligt inträffar med hemmet.

Riskfyllt att vara oförsäkrad

Den stora risken med att inte ha en hemförsäkring, oavsett om du har barn eller inte, ligger förstås i att du är helt oskyddad om någonting skulle hända. De stora skräckexemplen är om din bostadsrätt skulle drabbas av brand eller fuktskador. Om du inte har en hemförsäkring i det läget riskerar du i värsta fall att bli skuldsatt för livet. Risken är i det läget stor att det är du som kommer hållas ansvarig, och att du får ersätta alla kostnader som uppstod i samband med olyckshändelsen.

Många tänker inte på detta och avstår därför från att skaffa hemförsäkring. Idag saknar tusentals människor i Sverige hemförsäkring. Bland dem som inte tecknat hemförsäkring är det framför allt gruppen unga och utlandsfödda som dominerar. Ett annat skäl för att sakna hemförsäkring kan vara att det upplevs som krångligt. Visst kan det vara besvärligt att jämföra mellan olika hemförsäkringar och komma fram till vilken som passar just dig bäst, ur det perspektivet framstår det som än bättre att det nu finns flexibla hemförsäkringar.